پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری مجلس تشخیص مصلحت نظام قوه فضاییه جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی پایگاه اطلاع رسانی دولت

خدمات موسسه حقوقی منشور کبیر

موسسه حقوقی منشور کبیر

قراردادهای خارجی ( سرمایه گذاری و بازرگانی )

 • قرارداد جوینت ونچر (J.V):
  • ارایه کلیه خدمات حقوقی در زمینه چگونگی تشکیل و ایجاد جوینت ونچر؛
  • شرکت در جلسات به منظور دستیابی به نقاط مشترک همکاری و نحوه تقسیم بندی با شرکت طرف قرارداد؛
  • ارایه مشاوره در زمینه نحوه انتخاب مدیران و حدود اختیارات هریک از آنها؛
  • تهیه و تنظیم پیش قرارداد (Pre agreement) درخصوص نحوه سرمایه گذاری و تحصیل درآمد و تقسیم سود؛
  • مشاوره درخصوص تمامی جنبه های انعقاد، اجرا و خاتمه قرارداد های جوینت ونچر و همکاریهای استراتژیک با کلیه شرکتهای خارجی.
 • قرارداد لیسانس:
  • بررسی و مطالعه قرارداد پیشنهادی طرف دوم و ارایه راهکار لازم در زمینه چگونگی قرارداد لیسانس؛
  • تهیه و تنظیم قرارداد لازم جهت ایجاد محدودیتهای قانونی به منظور جلوگیری از سوء استفاده طرف دوم؛
  • نظارت بر انعقاد قرارداد.
 • قرارداد حمل و نقل:
  • ارایه مشاوره به شرکتهای دولتی و خصوصی درخصوص جنبه های قراردادی صنعت حمل و نقل به ویژه قراردادهای حمل و نقل هوایی، دریایی و جاده ای. دانش ما درخصوص ساختار این صنایع وکلای ما را مجاز می نماید تا نسبت به پیش بینی و ارایه مشاوره از طریق زیرساختهای قانونی اقدام نمایند؛
  • راهنمایی در زمینه نوع بیمه کالا و خدمات ارایه شده از طرف شرکتهای حمل و نقل.
 • قرارداد داوری:
  • مطالعه و تنظیم قرارداد داوری به منظور حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از اختلافات در اجرای قراردادها؛
  • ارایه مشاوره درخصوص تعیین قانون حاکم درخصوص داوری و نحوه انتخاب داوران و چگونگی رسیدگی به دعاوی احتمالی؛
  • بررسی چگونگی مراجعه به داور و انتخاب آن؛
  • حل اختلافات بین المللی از طریق مذاکره، میانجیگری و داوری.
 • توافقنامه های بین المللی نفت و گاز:
  • قیمت های بالای نفت و گاز در سالهای اخیر موجب تشویق سرمایه گذاری در پروژه های جدید تولیدی و اکتشافی بویژه در کشورهای درحال توسعه شده است، باوجود این خاورمیانه همچنان تولیدکننده و صادرکننده شاخص نفت و گاز می باشد و درحال بالابردن حجم سرمایه گذاری در داخل خویش است. مؤسسه حقوقی منشور کبیر خدمات حقوقی ویژه ای را در جنبه های مختلف صنعت انرژی خصوصاً توافق نامه های مرتبط با نفت و گاز طبیعی به مشتریان خویش ارایه میدهد. مشتریان ما شامل شرکتهای عمومی و خصوصی، تولیدکنندگان مستقل و حمل کنندگان نفت و گاز می باشد.
Share On Facebbok Share On Twitter Share On Delicious Share On Digg Share On Reddit Share On Stumbleupon Share On Google Reader