پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری مجلس تشخیص مصلحت نظام قوه فضاییه جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی پایگاه اطلاع رسانی دولت

خدمات موسسه حقوقی منشور کبیر

موسسه حقوقی منشور کبیر

خدمات اداری و ثبتی مربوط به شرکتها

 • خدمات حقوقی در حوزه مسائل شرکتها
  • ارایه مشاوره در امور قانونی مربوط به شرکتها (انتخاب مدیران و بازرسان، صورتجلسات هیأت مدیره و تصمیمات، تغییرات، آگهی تصمیمات)؛
  • تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی (مؤسس، عادی، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده)؛
  • مشاوره و انجام امور راجع به افزایش سرمایه شرکتها (با واریز سرمایه و بدون واریز سرمایه)؛
  • ثبت تغییرات شرکتها؛
  • تغییر نوع شرکت از سهامی خاص به عام و ارایه مشاوره در رابطه با تشریفات و ضوابط پذیرش در بورس و عرضه سهام و سایر اوراق بهادار؛
  • ارایه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه مسائل حقوقی خاص شرکتهای پذیرفته شده در بورس؛
  • ثبت علایم، نام های تجاری و اختراعات (داخلی و بین المللی)؛
  • ارایه خدمات خاص حقوق مالکیت فکری؛
  • مشاوره قوقی در زمینه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت؛
  • تشکیل پرونده مالیاتی، ارزش افزوده و اخذ کد اقتصادی؛
  • اخذ کارت بازرگانی؛
  • ثبت علامت و نام تجاری در سیستم جهانی وایپو (مادرید).
Share On Facebbok Share On Twitter Share On Delicious Share On Digg Share On Reddit Share On Stumbleupon Share On Google Reader